Szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok esetében:

 • Cégkivonat
 • Aláírási címpéldány
 • Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
 • Előző év cégszerűen aláírt mérleg és eredmény kimutatása; könyvvizsgálói jelentéssel, kiegészítő melléklettel
 • Tárgyévi aktuális főkönyvi kivonat

Egyéni vállalkozó esetében:

 • Vállalkozói igazolvány/Vállalkozás nyilvántartásba vételi adatlap
 • Személyigazolvány/Vezetői engedély/Útlevél és lakcímkártya másolat
 • Adóigazolvány másolata
 • Előző két év adóbevallása

Ügyvédi iroda esetében:

 • Alapító okirat
 • Aláírási címpéldány
 • Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
 • Előző két év cégszerűen aláírt mérleg és eredmény kimutatás
 • Tárgyévi aktuális főkönyvi kivonat

Szövetség esetében:

 • Alapszabály
 • Kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól
 • Aláírási címpéldány
 • Személyigazolvány és lakcímkártya másolat
 • Előző két év mérleg és eredmény kimutatás
 • Tárgyévi aktuális főkönyvi kivonat

A BVT Flottakezelő és Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a tartós bérleti szerződés megkötése előtt a bérlő hitelképességi vizsgálatát elvégezze, és a hitelképességi vizsgálat eredményétől függően dönthessen az ügylet megkötéséről.