Személygépkocsi bérleti díj Áfa tartamának levonási joga:
2012. január 01-től megszűnt a személygépkocsik bérleti díjának Áfa tartamára vonatkozó visszaigénylési tilalom – bizonyított céges használat arányában -, melynek köszönhetően a céges személygépkocsik bérleti konstrukcióban történő beszerzése és üzemeltetése jelentős mértékű költségmegtakarítást jelent minden más finanszírozási megoldással szemben.

Személygépkocsi beszerzéskori Áfa tartamának levonási joga:
2007. évi CXXVII. ÁFA Törvény 125§ (2)
2) A 124. §-tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható abban az esetben is, ha az adóalany a terméket, szolgáltatást vállalkozásán belül
a) a 124. § (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtása érdekében használja;
b) a 124. § (1) bekezdésének d)-g) pontjaiban említett esetekben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja;

Cégautóadó:
2012. január 01-től változott a cégautó adó alapja és mértéke az alábbi táblázat szerint.

Motor teljesímény (kW) Környezetvédelmi osztály
0-4 6-10 5, 14-15
0-50 kW 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 kW 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 kW 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
121 kW-tól 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

Baleseti adó:
2012. január 01-től bevezetésre került a gépjárművek üzemeltetését érintő új adó, a “Baleseti adó” melynek mértéke a gépjárművek után fizetett kötelező biztosítás 30%-a.

Gépjármű átírási illeték:
2012. január 01-től a gépjárművek átírásához kapcsolódóan fizetendő illeték az alábbi táblázat alapján kerülnek meghatározásra

Motor teljesímény (kW) Gépkocsi életkora
0-3 év 4-8 év 8 év felett
0-40 kW 550 Ft / kW 450 Ft / kW 300 Ft / kW
41-80 kW 650 Ft / kW 550 Ft / kW 450 Ft / kW
81-120 kW 750 Ft / kW 650 Ft / kW 550 Ft / kW
121 kW-tól 850 Ft / kW 750 Ft / kW 650 Ft / kW